Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

logo

Rozklikávací rozpočet

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec s rozšířenou působností (ORP): Mělník
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Mělník


Správní úřady s působností pro obec Nebužely:
Agentura pro zemědělství a venkov Mělník
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Exekutorský úřad Mělník - Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor
Finanční úřad v Mělníce
Finanční ředitelství v Praze
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mělník
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Liběchov
Městský úřad Mšeno - Matrika
Městský úřad Mělník
Městský úřad Mělník - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Mělník - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Mělník - Odbor školství a kultury
Městský úřad Mělník - Odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Mělník - Správní odbor
Městský úřad Mělník - Stavební úřad
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Notářská komora v Praze
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Obvodní báňský úřad se sídlem v Praze
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Středočeský kraj
Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Mělník
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Technická inspekce - pobočka Praha
ÚZIS-Regionální pracoviště Praha
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník - SSP
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, referát Mělník
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Praze
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Praha

Agendy úřadu Obecní úřad Nebužely:
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha